MISTRZEJOWICKI SZLAK KULTUROWY


Ideą projektu było stworzenie szlaku kulturowego w oparciu o potencjał Mistrzejowic XV dzielnicy Krakowa, jej historii i dziedzictwa kulturowego. Szlak został wyznaczony, a informacje o nim i obiektach, które zostały wpisane w szlak, są dostępne w wersji internetowej. Podczas projektu współpracowaliśmy z instytucjami, organizacjami społecznymi, kulturalnymi i szkołami działającymi na terenie dzielnicy. Opracowanie szlaku poprzedziły wyprawy po dzielnicy z przewodnikiem, wykłady z historii, tradycji i dziedzictwa kulturowego Mistrzejowic oraz konsultacje dotyczące zagadnień związanych z metodologią tworzenia szlaków kulturowych. Kolejne planowane działania to opracowanie i wydanie folderu informacyjnego o szlaku i jego obiektach oraz dalsze działania promocyjne i edukacyjne w obrębie Mistrzejowickiego szlaku kulturowego. Szlaki kulturowe przyczyniają się do budowania tożsamości kulturowej mieszkańców, przywracania pamięci lokalnej i budowania więzi społecznych. Szlak kulturowy jest dobrym narzędziem dla szkół do prowadzenia edukacji regionalnej, historycznej i patriotycznej.

Organizatorzy:
Towarzystwo Ratowania Kultury w Nowej Hucie
Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. Norwida w Krakowie
Rada Dzielnicy XV Mistrzejowice
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
WYDARZENIA


14.09.2017 godz. 14:30


Wyprawę po dzielnicy prowadziła Małgorzata Leks, przewodniczka miejska, mieszkanka Mistrzejowic. Trasa: Fort 48 Batowice - fort artyleryjski Twierdzy Kraków, Kościół św. Maksymiliana Kolbego – historia, ważne postaci, twórcy i fundatorzy, rola świątyni z życiu kulturalnym, politycznym i religijnym, Park Tysiąclecia, rzeźby plenerowe Mistrzejowic i ciekawostki związane z Mistrzejowicami.
Start i finał: Klub Kuźnia OKN, os. Złotego Wieku 14.
Wstęp wolny/zapisy do 13.09.2017

3.10.2017 godz. 18:00


Szlaki kulturowe - tworzenie, zarządzanie, dobre praktyki. Wykład Agnieszki Konior z Katedry Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Miejsce: Biblioteka Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury im. Norwida, os. Złotego Wieku 14 Kraków
Wstęp wolny
Informacje: Joanna Kornas, tel. 12 648 08 86, e-mail: j.kornas@kuznia.edu.pl
11.10.2017 godz. 18:00


Mistrzejowice – od kata do Zielonej Budki.
Wykład Macieja Mieziana historyka sztuki, publicysty, autora książek i przewodników po Nowej Hucie, pracownika Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - Oddział Dzieje Nowej Huty.
Miejsce: Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. Norwida, os. Złotego Wieku 14 Kraków


12.10.2017 godz. 15:00


Wyprawę po dzielnicy poprowadzi Małgorzata Leks, przewodniczka miejska, mieszkanka Mistrzejowic.
Trasa: Fort 48 Batowice - fort artyleryjski Twierdzy Kraków, Kościół św. Maksymiliana Kolbego – historia, ważne postaci, twórcy i fundatorzy, rola świątyni z życiu kulturalnym, politycznym i religijnym, rzeźby plenerowe Mistrzejowic i ciekawostki związane z Mistrzejowicami.
Start i finał: Klub Kuźnia OKN, os. Złotego Wieku 14.
Informacje i zapisy: Joanna Kornas, tel. 12 648 08 86, e-mail: j.kornas@kuznia.edu.pl

8.11.2017 godz. 18:00


Pomiędzy Fortem, Kościołem a Serenadą – kulturowe znaki Mistrzejowic.
Wykład Macieja Mieziana historyka sztuki, publicysty, autora książek i przewodników po Nowej Hucie, pracownika Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - Oddział Dzieje Nowej Huty. Miejsce: Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. Norwida, os. Złotego Wieku 14 Kraków
KONKURS DLA UCZNIÓW


Tajemnice Mistrzejowic – szlak kulturowy. Miejsca, obiekty, pomniki - ważne, ciekawe, warte zapamiętania. Konkurs na plakat.

Wyniki konkursu:
Jury w składzie:
Magdalena Lis – artysta plastyk
Wiktoria Federowicz – animatorka kultury
Katarzyna Kosowska – kierownik Klubu Kuźnia

przyznało nagrody poniższym uczestnikom:

w kategorii szkoły podstawowe:
I miejsce: Wojciech Widórek, kl. VII
II miejsce: Piotr Widórek, kl. IV
II miejsce: Justyna Milewska, kl. VII
III miejsce: Michał Wilkosz, kl. IV

W kategorii szkoły średnie:
I miejsce: Jan Mróz, Ewelina Olendzka kl. 2BG Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza
II miejsce: Patrycja Wrzesień, Mateusz Paryż, kl. 2BG Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza
III miejsce: Filip Michalski, kl. 2CG Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza

Bardzo dziękujemy uczniom za udział, a nauczycielom za wkład i przygotowanie uczniów do konkursu.
Pobierz wyniki i protokół w PDF

Regulamin: Pobierz regulamin w PDF
1. Organizatorami konkursu są:
Towarzystwo Ratowania Kultury w Nowej Hucie oraz Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie.
Konkurs realizowany jest przy wsparciu merytorycznym Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Oddział Dzieje Nowej Huty, pod patronatem Rady Dzielnicy XV – Mistrzejowice.
2. Celem konkursu jest poznawanie historii, tradycji i współczesności dzielnicy, popularyzowanie miejsc, pomników i obiektów kulturowych o znaczeniu historycznym i społecznym w Dzielnicy Mistrzejowice. Miejsca zaproponowane będą bazą do stworzenia Mistrzejowickiego szlaku kulturowego.
3. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół i osób indywidualnych.
4. Prace konkursowe mogą być wykonywane indywidualnie lub grupowo.
5. Każdy uczestnik indywidualny lub grupa osób może przedstawić maksymalnie 3 prace konkursowe.
6. Prace należy wykonać w formie plakatu A3 lub większym.
7. Plakat powinien uwzględniać m.in.: informacje o obiekcie, (pomniku, miejscu, obszarze), lokalizację w dzielnicy, jego znaczenie historyczne, kulturowe lub społeczne, ważne dla mieszkańców i turystów.
8. Prace należy dostarczyć do 27 października 2017 do godz. 15.00 do Klubu Kuźnia, os. Złotego Wieku 14, 31-616 Kraków, z dopiskiem "Tajemnice Mistrzejowic"
- osobiście (w godzinach pracy klubu)
lub
- drogą pocztową na podany wyżej adres (decyduje data wpływu do Klubu Kuźnia).
9. Dostarczone prace powinny zawierać następujące dane uczestnika lub grupy uczestników: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego. W przypadku zgłoszeń grup szkolnych: również imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna, telefon kontaktowy, numer i adres szkoły.
10. Prace konkursowe oceniać będzie specjalnie powołane Jury.
11. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronach internetowych: trk.org.pl, kuznia.edu.pl
12. Dla zwycięzców przewidujemy nagrody rzeczowe oraz dyplomy, a dla nauczycieli - opiekunów podziękowania za pomoc udzieloną uczniom podczas przygotowań do konkursu.
13. Wręczenie nagród i dyplomów dla uczestników konkursu oraz otwarcie wystawy prac odbędzie się w Klubie Kuźnia, 8 XI 2017r. o godz. 17.30. 14. Organizatorzy konkursu nie zwracają prac, które wpłynęły na konkurs.
Zapraszamy do udziału w konkursie!

Informacji udziela:
Joanna Kornas-Chmielarz, tel. 12 648 08 86, j.kornas@kuznia.edu.pl
O MISTRZEJOWICACH


Projekt koncepcyjny zabudowy Mistrzejowic, proj. prof. Witold Cęckiewicz, własność autora Nazwa Mistrzejowice po raz pierwszy pojawiła się w źródłach w 1270 roku jako Mistrevich (pochodząca od staropolskiego słowa mistrz). Według miejscowej tradycji wieś miała być niegdyś własnością kata, czyli mistrza świętej sprawiedliwości. W rzeczywistości stanowiła uposażenie Mistrza, czyli nauczyciela szkoły katedralnej na Wawelu i stąd wzięła nazwę. W 1464 roku król Kazimierz Jagiellończyk przeniósł ją z prawa polskiego na magdeburskie. Liczyła wtedy 7 łanów. W XVIII w. było tu 20 chałup i około 100 mieszkańców. W XIX w. stała się własnością Ostrzeszowiczów, którzy wystawili tutaj dwór.
Czasy I wojny światowej nie oszczędziły Mistrzejowic. Na rozkaz władz wojskowych wyburzono część zabudowań wsi, oczyszczając przedpola fortów. Dopiero po 1924 roku rozpoczęto odbudowę wsi. Rok 1951 zmienia obraz tych terenów. Mistrzejowice zostają włączone w obręb Krakowa, zapada decyzja o zabudowie tych terenów. W latach 70. „blokowiska” zatarły całkowicie dawny układ wsi. Jego ślady możemy odnaleźć tylko w siatce ulic, które powtarzają dawny, być może jeszcze XV-wieczny, podział na łany. Po dawnym centrum wsi pozostała kapliczka na skrzyżowaniu ulic Mistrzejowickiej i Marcjusza.
Zabudowa Mistrzejowic po roku 1966 opierała się na koncepcji urbanistycznej opracowanej dla tego terenu przez architektów pod kierunkiem Witolda Cęckiewicza.
Wzniesiono wielki kompleks mieszkalny zaprojektowany dla 40 tysięcy ludzi, budowniczych Nowej Huty z rodzinami. Założenie urbanistyczne Osiedla czerech pór roku – Mistrzejowic, oprócz bloków, uwzględniało pełny zestaw usług, tj. szkoły, przedszkola, pawilony handlowe i miejsca mające służyć rekreacji. Osiedle rozrysowane na kształt rozchodzącej się wachlarzem gałęzi z czterema liśćmi, miało nosić nazwy związane z porami roku.
Projekt koncepcyjny zabudowy Mistrzejowic, proj. prof. Witold Cęckiewicz, własność autoraByły więc osiedla: wiosenne, letnie, jesienne i zimowe. Jednak okoliczności polityczne tamtych czasów zadecydowały o nazwach związanych z sukcesami Państwa Polskiego w rocznicę jego tysiąclecia. I tak powstały osiedla: Tysiąclecia, Złotego Wieku, Bohaterów Września i Piastów. Jako pierwsze, zbudowano osiedle Tysiąclecia w projekcie nazwane wiosennym. Osiedle zrealizowano w latach 1966-76 i rozbudowywano w latach późniejszych. Budowniczowie osiedli nie zapomnieli o zieleni, jest tu wiele skwerów, parków i zielonych przestrzeni. Artyści dofinansowani przez władze Huty, dostawali pracownie i mieszkania w Nowej Hucie i tu tworzyli, dzięki temu można do dziś oglądać ciekawe rzeźby plenerowe w Mistrzejowicach.
Na Osiedlu Tysiąclecia, znajduje się Kościół pw. św. M. M. Kolbego związany z burzliwymi dziejami Nowej Huty lat 80. oraz postaciami dwóch wybitnych kapłanów: ks. kanonika Józefa Kurzei i ks. Kazimierza Jancarza. Odbywały się tu czwartkowe msze za ojczyznę, bywali opozycjoniści, działacze "Solidarności", m.in. ksiądz Jerzy Popiełuszko i Lech Wałęsa. Aktualnie na terenie Mistrzejowic mieszka ponad 56 tys. mieszkańców.

Opracowano na podstawie materiałów Macieja Mieziana, historyka sztuki, autora książek i przewodników po Nowej Hucie, oraz stron internetowych: ceckiewicz.pl, wikipedia.org.


KONTAKT


INFORMACJE KONTAKTOWE

Informacje:
Joanna Kornas
tel. 12 648 08 86
e-mail: j.kornas@kuznia.edu.pl

about img


Copyright © Towarzystwo Ratowania Kultury w Nowej Hucie